Dołącz do nas img

Dołącz do nas

Korzyści przynależności do sieci BDC/BDS

Warsztaty Bosch Diesel Service są samodzielne pod względem prawnym i finansowym. Z firmą Bosch łączy je dwustronna umowa autoryzacyjna. Przynależność do sieci serwisowej wiąże się ze wzrostem prestiżu firmy, jako członka światowej organizacji usługowej o wieloletniej tradycji oraz zapewnia serwisowi uzyskanie z tego tytułu wymiernych korzyści związanych z obsługą klientów. Administrator sieci oferuje dodatkowe wsparcie m.in. obejmujące:


w zakresie kompetencji pracowników:

 • różnorodne szkolenia techniczne (2- i 3-dniowe) organizowane w Centrum Szkoleniowym Robert Bosch Sp. z o.o. po preferencyjnych cenach
 • doradztwo techniczne prowadzone przez szkoleniowców firmy Bosch na preferencyjnych warunkach
 • autorskie szkolenia nietechniczne związane z działalnością warsztatową

w zakresie wyposażenia warsztatu:

 • możliwość zakupu urządzeń po preferencyjnych cenach
 • doradztwo techniczne dotyczące wyposażenia i infrastruktury warsztatów

w zakresie działań marketingowych:

 • promocja sieci Bosch Service przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów marketingowych
 • wykorzystanie materiałów promocyjnych i reklamowych
 • wsparcie przy organizacji wybranych lokalnych akcji promocyjnych

w zakresie posługiwania się logiem Bosch Service:

 • jednolita koncepcja Corporate Identity pozwalająca na używanie znaku firmowego zgodnie z wytycznymi Administratora przy wizualizacji budynku, oznaczaniu dróg dojazdowych, doborze ubrań roboczych dla pracowników warsztatowych i punktu obsługi klienta oraz na dokumentach, reklamach, pieczątkach firmowych itp.

w zakresie obsługi funkcjonalnej:

 • jednolity program warsztatowy
 • strony internetowe www.bosch-service.pl
 • jednolite adresy e-mailowe i skrzynki pocztowe
 • Indywidualne Konta informacyjne

Firma Bosch oferuje również serwisom pomoc przy rozbudowie i wyposażeniu warsztatu oraz w rozszerzaniu działalności usługowej i pozyskiwaniu nowych klientów.

Wymagania dla kandydatów

Zapewnienie profesjonalizmu i wysokiego standardu oferowanych usług jest celem nadrzędnym dla każdego Bosch Diesel Service. Dlatego firma Bosch określa najważniejsze minimalne kryteria przyjęcia do sieci:

Zakres usług
Wykrywanie usterek i naprawa konwencjonalnych podzespołów i układów dieslowskich firmy Bosch, obsługa i diagnoza wszystkich systemów firmy Bosch na pojeździe.
Infrastruktura budynku

 • 2 stanowiska wyposażone w podnośniki lub jedno stanowisko wyposażone w podnośnik, drugie stanowisko z kanałem
 • pomieszczenie do montażu/demontażu podzespołów dieslowskich
 • pomieszczenie do sprawdzania podzespołów dieslowskich na stanowisku probierczym
 • magazyn z pompami naprawionymi
 • biuro obsługi klienta wyposażone w:
  • wystawkę części Bosch
  • min. 2 miejsca siedzące dla klientów zlecających usługę
  • poczekalnię dla klientów
  • toaletę
 • parking dla klientów (min. 5 miejsc)

Wyposażenie techniczne

 • stanowisko probiercze firmy Bosch z oprzyrządowaniem do napraw wszystkich układów dieslowskich
 • narzędzia do montażu/demontażu układów dieslowskich z pojazdów
 • próbnik wtryskiwaczy
 • tester diagnostyczny KTS oraz narzędzia do diagnozy układów dieslowskich firmy Bosch na pojeździe
 • aktualne oprogramowanie ESI w wersji abonamentowej w minimalnym zakresie A+C7/C9+B+D+K+W+M

Wyszkolenie techniczne Pracowników
Dwóch pracowników przeszkolonych w zakresie napraw układów dieslowskich i jeden pracownik przeszkolony w zakresie diagnostyki układów dieslowskich na pojeździe.

Wyszkolenie Pracowników Punktu Obsługi Klienta

 • szkolenie wszystkich pracowników POK z zakresu obsługi klienta

Standardy funkcjonalne

 • stosowanie druków zleceń naprawy
 • program warsztatowy (w przypadku potrzeby zakupu nowego programu program Integra w wersji 5.4 Pro lub wyższej)
 • komputer ze stałym dostępem do Internetu
 • stosowane osłony warsztatowe na siedzenia, błotniki i kierownicę
 • czystość i porządek wokół serwisu, w Punkcie Obsługi Klienta i w hali napraw
 • rachunek/faktura zawierają czytelne i szczegółowe informacje o zakresie usługi oraz użytych częściach
 • ubezpieczenie OC warsztatu z opcją błędu w sztuce, jazdy próbnej, odbioru samochodu od klienta i jego zwrotu

Wizualizacja obiektu i dróg dojazdowych

 • wizualizacja i kolorystyka budynku zgodna z wytycznymi koncepcji Bosch Diesel Service
 • oznaczanie budynków, w których prowadzona jest działalność BDC innymi oznaczeniami niż licencjonowane od RBPL wymaga każdorazowej akceptacji RBPL dotyczącej sposobu oznaczenia
 • min. 3 tablice informacyjno-dojazdowe lub znaki drogowe
 • min. 1 maszt na flagę
 • pracownicy warsztatu wyposażeni w oryginalne ubrania robocze zgodne z wymaganiami koncepcji Bosch Service
 • wszystkie druki firmowe (wizytówki, papier firmowy, pieczątka itp.) zgodne z wymaganiami koncepcji Bosch Service

Sprzedaż części Bosch
Minimalna roczna wielkość sprzedaży części Bosch uzależniona jest od potencjału warsztatu oraz lokalnych warunków rynkowych. Wartość ta nie może być jednak niższa niż 150 tys. PLN wg cen zakupu u Dystrybutora Części Bosch.
Przynależność do innych sieci serwisowych
Bosch Diesel Service może jednocześnie współpracować w ramach sieci serwisów tworzonych przez importerów i/lub producentów samochodów oraz przez ogólnopolskich dystrybutorów części samochodowych różnych firm. Działalność w takich sieciach nie może jednak pozostawać w konflikcie z przynależnością do sieci Bosch Diesel Service i wizualizacją warsztatu zgodną z koncepcją Bosch Diesel Service. Ostateczne wymagania precyzowane są po wizycie Pracownika firmy Bosch u kandydata. Szczegółowe ustalenia przekazywane są w formie listu intencyjnego. Właścicieli warsztatów zainteresowanych przynależnością do sieci Bosch Diesel Service prosimy o wypełnienie i odesłanie poniższego formularza.

Robert Bosch Sp. z o.o.

Adres wydawniczy Informacje prawne Polityka prywatności Pliki cookie