Wyłączność na naprawy pomp CP4 img

Wyłączność na naprawy pomp CP4

Serwisy należące do autoryzowanej sieci Bosch Diesel Centrum / Bosch Diesel Service mają wyłączność na naprawy pomp CP4.


Części zamienne, służące do serwisowania pomp wysokiego ciśnienia Bosch CP4 (dalej: Zestaw) nie są dostępne w otwartej sprzedaży. Firma Bosch prowadzi sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 w systemie tzw. dystrybucji selektywnej – tzn. wyłącznie bezpośrednio do specjalistycznych serwisów samochodowych zrzeszonych w sieci Bosch Diesel Centrum / Bosch Diesel Service (dalej: BDC/BDS). Ponadto, dokumentacja techniczna związana z naprawami pomp CP4, a także szkolenia techniczne i doradztwo techniczne dotyczące w/w pomp, będą dostępne wyłącznie dla serwisów autoryzowanych BDC / BDS. W związku z powyższym, informujemy, że sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 oraz dostęp do w/w informacji i szkoleń, będą możliwe po spełnieniu kryteriów przyjęcia do sieci i dołączeniu do sieci BDC / BDS

Robert Bosch Sp. z o.o.

Adres wydawniczy Informacje prawne Polityka prywatności Pliki cookie