img

Dostawca
Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Nazwa i adres
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00

Wpis do rejestru
KRS 0000051814
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
526-10-27-992

Numer rejestrowy BDO:
000007792

Kapitał zakładowy
197443600 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Robert Bosch Sp. z o.o.

Adres wydawniczy Informacje prawne Polityka prywatności Pliki cookie